Şoseaua Odăi, Nr. 341-345, Bucuresti
Luni-Vineri: 08:30 - 17:00

 

img_divider


BLACKJAK div>

BLACKJAK este o suspensie concentrată de acizi humici, ulmici şi fulvici (20{a5d3fde5b49164d9ef68ee4a19bf52df4d77c6389ad16c04a005433814633a09}), realizată din leonardită, foarte bogată în humus. Leonardita utilizată la prepararea produsului Blackjak conţine 75{a5d3fde5b49164d9ef68ee4a19bf52df4d77c6389ad16c04a005433814633a09} substanţe humice. Prin aplicarea produsului Blackjak, se obţin o serie de beneficii, după cum urmează: creşterea capacităţii de reţinere a apei în sol şi a capacităţii de aeraţie a solului, reducerea gradului de eroziune a solului pe terenurile în pantă, reţinerea ionilor nutritivi la nivelul rădăcinilor şi punerea lor treptată la dispoziţia plantelor, conversia nutrienţilor greu solubili din sol, în compuşi uşor accesibili plantelor, creşterea capacităţii de schimb cationic a solului. Blackjak contribuie la descompunerea mineralelor primare din sol, în minerale secundare, importante pentru nutriţia plantelor, creşterea capacităţii tampon a solului, chelatarea nutrienţilor metalici, în condiţiile unui mediu alcalin, creşterea conţinutului de azot total din sol, stimularea creşterii plantelor, prin accelerarea diviziunii celulare, creşterea sistemului radicular al plantelor, creşterea conţinutului de materie organică din sol, creşterea permeabilităţii membranelor celulare cu repercusiuni pozitive asupra transportului nutrienţilor în plantă, stimularea procesului de respiraţie la nivelul sistemului radicular, stimularea creşterii şi proliferării microorganismelor din sol, stimularea activităţii enzimatice din plante şi a fotosintezei, creşterea germinaţiei şi viabilităţii seminţelor, etc. La cerealele păioase, Blackjak se aplică la sol, înainte de semănat, sau cel mai târziu în stadiul de 3 frunze, în doza de 4-5 L/ha.

NHDelta K şi NHDelta Ca

-body">

NHK Delta şi NHCa Delta, sunt fertilizanti care contin azot stabilizat, calciu si potasiu, cu aplicare atat foliara cat si la sol, destinate îmbunătăţirii calităţii culturilor agricole, producțiilor, înrădăcinarii și cresterii tolerantei plantelor la stres. Formularea unică a produselor NH Delta face ca azotul amidic sa fie stabilizat, oferind astfel o biodisponibilitate pe termen lung în sol, fără utilizarea unor bactericide, aşa cum se întâmplă în cazul altor tehnologii. Atât la NHK Delta cât şi în cazul NHCa Delta, moleculele de uree sunt legate cu un cation compatibil (K, Ca), asigurându-le acestora o stabilitate mai mare în sol. Sarcina electrică a moleculei de uree este modificată, ceea ce permite legarea ei la locurile de schimb de cationi din sol. Legarea cationilor K şi Ca la molecula de uree, determină inhibarea temporara a acţiunii biodegradative a bacteriilor din sol asupra acesteia, ceea ce întârzie transformarea azotului amidic în azot amoniacal şi azot nitric. Elementele minerale K si Ca îmbunătăţesc creşterea şi dezvoltarea culturilor agricole și poate contribui la reducerea stresului plantelor. La cerealele păioase, NHK Delta se aplică atât pe sol cât şi foliar, în două etape, la începutul înfrăţirii şi la începutul împăierii, iar NHCa Delta se aplică foliar între apariţia fruzei stindard şi apariţia burdufului.

FertiCig MICROELEMENTE

ngrăşământ foliar cu azot, magneziu, sulf şi o concentrație ridicată de microelemente, destinat fertilizărilor foliare, care se poate aplica la majoritatea culturilor agricole la care se doreşte optimizarea regimului de nutriție. Gama complexă de macro- și microelemente din acest îngrăşământ foliar contribuie la stimularea creşterii şi dezvoltării plantelor, a sintezei de proteine, acizi nucleici și vitamine, a activității enzimatice şi a procesului de fotosinteză, precum și a transportului şi depunerii substanţelor de rezervă, cu efect direct asupra creşterii cantităţii şi calităţii recoltei. Doza recomandată este de 2,5 L/ha.

MILLERPLEX

<

MILLERPLEX

destinat creşterii producţiei şi calităţii recoltelor, cu un efect rapid de stimulare a proceselor biologice din plante. La cerealele păioase se aplică în toamnă, în intervalul 3 frunze – înfrăţire deplină, în doză de 0,5 L/ha.

TERRA-SORB COMPLEX TERRA-SORB COMPLEX

zvoltare, pe bază de L-aminoacizi liberi obţinuţi prin hidroliză enzimatică şi alte elemente importante pentru nutriţia plantelor. Are un efect antisenescenţă la nivelul frunzelor, şi influenţează pozitiv diviziunea celulară şi dezvoltarea fructelor. Stimulează polenizarea si fructificarea, germinarea polenului şi creşterea lungimii tubului polinic. Individual sau ca parte a proteinelor, aminoacizii din compoziţia Terra-Sorb Complex, îndeplinesc diferite funcții fiziologice în metabolismul plantelor (stimulează dezvoltarea rădăcinilor, deschiderea stomatelor și permeabilitatea membranelor celulare, sunt precursori ai hormonilor, acizilor nucleici și ai altor compuși organici importanți, cum ar fi clorofila și polifenolii, joacă un rol semnificativ în osmoreglare, unii dintre ei fiind capabili să formeze complexe cu nutrienții). Aplicarea L-aminoacizilor, în condiții de stres abiotic (de exemplu, frig, secetă, temperaturi ridicate, etc.) este benefică și îmbunătățește recuperarea și performanța plantelor tratate. Terra-Sorb Complex poate fi aplicat împreună cu tratamentele nutriţionale şi fitosanitare standard, îmbunătăţind absorbţia şi eficacitatea acestora. Nu se amestecă cu produsele pe baza de cupru, sulf sau uleiuri minerale. La cerealele păioase, se aplică foliar, primăvara, în intervalul începutul împăierii – al treilea internod, în doză de 1,5 L/ha şi ajută culturile la reluarea rapidă a vegetaţiei.

ATONIK

elor. Atonik influenţează pozitiv majoritatea proceselor vitale din plante, cum ar fi: creşterea suprafeţei de asimilaţie, creşterea conţinutului total de clorofilă şi a intensităţii procesului de fotosinteză, creşterea conţinutului de hormoni vegetali, lignină, proteine, carbohidraţi şi elemente minerale, creşterea activităţii enzimatice, amplificarea mişcării citoplasmatice, etc. Aplicarea produsului Atonik influenţează pozitiv creşterea generativă a plantelor (stimularea fertilitaţii florilor, prin creşterea procentului de grăunciori de polen fertil şi prin alungirea tubului polinic) şi creşterea acumularii de biomasă. La cerealele păioase se aplică foliar, în doză de 0,6 L/ha, în intervalul cuprins între frunza stindard şi înspicare, singur sau asociat cu un corector de carenţe, cu aplicare foliară . Atonik aplicat la tratamentul seminţelor, în doza de 1 L/t, creşte energia germinativă a acestora.

MEGAFOL PROTEIN este

MEGAFOL PROTEIN

Valagro. Începând cu matricele de origine vegetală selectate și utilizând metode specifice de extracție, Valagro a dezvoltat un concentrat purificat de ingrediente active care stimulează acele procese metabolice care sporesc în mod natural biosinteza și acumularea de proteine în plante. Megafol Protein mărește conținutul de proteine cu până la 2,5 puncte procentuale la grâu și cu până la 5,8 puncte procentuale la lucernă. Megafol Protein îmbunătăţeşte în mod semnificativ metabolismul plantei, stimulând biosinteza și depozitarea proteinelor prin modularea semnalelor hormonale și a reacțiilor enzimatice, stimularea metabolismului azotului, aminoacizilor și zaharurilor, inducerea depozitării de proteine și a inhibitorilor de protează. Rezultatul este o concentrație mai mare de proteine în culturile atât de grâu, cât și de lucernă, ceea ce crește semnificativ calitatea și valoarea culturilor tratate. La cerealele păioase, se aplică foliar, în intervalul jumatate de spic vizibil – primele antere vizibile, în doză de 3 L/ha.

FertiCig START 12-52-5 completează gama de fertilizanţi foliari

FertiCig START 12-52-5

ea fenologică a acestuia, la cerealele păioase, în intervalul jumătate de spic vizibil şi apariţia primelor antere, având în vedere rolul important pe care îl are fosforul, inclusiv în formarea acizilor nucleici şi a unor coenzime şi accelerarea procesului de fructificare şi formare a seminţelor şi scurtarea perioadei de maturare a seminţelor. Doza de aplicare este de 2,5 L/ha.

Nu-Film P este un adjuvant pe bază de răşini de pin, cu rol în creşterea eficacităţii tratamen

Nu-Film P

i protecţia împotriva spălării, timp de 7-10 zile. Se aplică împreună cu fertilizanţii foliari/produsele de protecţie fitosanitară, în doză de 0,3 L/ha.

 

Interested In This Service? Make An Appointment