Şoseaua Odăi, Nr. 341-345, Bucuresti
Luni-Vineri: 08:30 - 17:00

img_divider

Sporuri de productie si profit

img_divider


BLACKJAK  este o suspensie concentrată de acizi humici, ulmici şi fulvici (20{a5d3fde5b49164d9ef68ee4a19bf52df4d77c6389ad16c04a005433814633a09}),  realizată din leonardită, foarte bogată în humus. Leonardita utilizată la prepararea produsului Blackjak conţine 75{a5d3fde5b49164d9ef68ee4a19bf52df4d77c6389ad16c04a005433814633a09} substanţe humice. Prin aplicarea produsului Blackjak, se obţin o serie de beneficii, după cum urmează: creşterea capacităţii de reţinere a apei în sol şi a capacităţii de aeraţie a solului, reducerea gradului de eroziune a solului pe terenurile în pantă, reţinerea ionilor nutritivi la nivelul rădăcinilor şi punerea lor treptată la dispoziţia plantelor, conversia nutrienţilor greu solubili din sol, în compuşi uşor accesibili plantelor, creşterea capacităţii de schimb cationic a solului. BlackJak contribuie la descompunerea mineralelor primare din sol, în minerale secundare, importante pentru nutriţia plantelor, creşterea capacităţii tampon a solului, chelatarea nutrienţilor metalici, în condiţiile unui mediu alcalin, creşterea conţinutului de azot total din sol, stimularea creşterii plantelor, prin accelerarea diviziunii celulare, creşterea sistemului radicular al plantelor, creşterea conţinutului de materie organică din sol, creşterea permeabilităţii membranelor celulare cu repercusiuni pozitive asupra transportului nutrienţilor în plantă, stimularea procesului de respiraţie la nivelul sistemului radicular, stimularea creşterii şi proliferării microorganismelor din sol, stimularea activităţii enzimatice din plante şi a fotosintezei, creşterea germinaţiei şi viabilităţii seminţelor, etc. La rapiţă, BlackJak se aplică la sol, înainte de semănat, în doza de 4-5 L/ha.

NHK Delta / NHCa Delta

l-body">

NHK Delta şi NHCa Delta, sunt fertilizanti care contin azot stabilizat, calciu si potasiu, cu aplicare atat foliara cat si la sol, destinate îmbunătăţirii calităţii culturilor agricole, producțiilor, înrădăcinarii și cresterii tolerantei plantelor la stres. Formularea unică a produselor NH Delta face ca azotul amidic sa fie stabilizat, oferind astfel o biodisponibilitate pe termen lung în sol, fără utilizarea unor bactericide, aşa cum se întâmplă în cazul altor tehnologii. Atât la NHK Delta cât şi în cazul NHCa Delta, moleculele de uree sunt legate cu un cation compatibil (K, Ca), asigurându-i acesteia o stabilitate mai mare în sol. Sarcina electrică a moleculei de uree este modificată, ceea ce permite legarea ei la locurile de schimb de cationi din sol. Legarea cationilor K şi Ca la molecula de uree, determină inhibarea temporara a acţiunii biodegradative a bacteriilor din sol asupra acesteia, ceea ce întârzie transformarea azotului amidic în azot amoniacal şi azot nitric. Elementele minerale K si Ca îmbunătăţesc creşterea şi dezvoltarea culturilor agricole și poate contribui la reducerea stresului plantelor. La rapiţa de toamnă, NHK Delta se aplică în două etape, în toamnă, la formarea rozetei de frunze şi în primăvară, la formarea mugurilor laterali, iar NHCa Delta se aplică la apariţia primei inflorescenţe. La fiecare aplicare a produselor din gama NH Delta, doza este de 5 L/ha.

AMINOQUELANT B

este un produs pe bază de L-α-aminoacizi, obţinuti prin hidroliză enzimatică şi bor (B). Aplicarea combinată a aminoacizilor şi a borului contribuie la îmbunătățirea asimilării borului de către plante și la o distribuție mult mai rapidă și mai eficientă a nutrientului, la nivelul frunzelor noi și la nivelul  meristemelor apicale. În plante, borul îndeplineşte funcţia de element constructiv, fiind necesar în formarea ţesutrurilor şi a pereţilor celulari. Aplicarea produsului stimulează  activitatea diferitelor enzime (catalază, hidrolază, invertază), influenţează pozitiv formarea organelor de reproducere, înflorirea, fructificarea şi sinteza glucidelor. Prezenţa borului în plante este necesară pentru formarea polenului, acest microelement participând şi în procesele de oxido-reducere din plante.  La rapiţă se aplică foliar, la formarea rozetei de frunze, în doză de 2 L/ha.

FertiCig BORON

<

FertiCig BORON

rii carenţei plantelor în acest microelement nutritiv. Formularea specială a acestui produs permite distribuirea perfectă a nutrientului în plantă. La rapiţă, se aplică în toamnă, la formarea rozetei de frunze şi în primăvară, la formarea mugurilor laterali, în doză de 2 L/ha.

TERRA-SORB COMPLEX creştere şi dezvoltare, pe bază de L-aminoacizi obţinuţi prin hidroliză enzimatică şi alte elemente importante pentru nutriţia plantelor. Are un efect antisenescenţă la nivelul frunzelor, şi influenţează pozitiv diviziunea celulară şi dezvoltarea fructelor. Stimulează polenizarea si fructificarea, germinarea polenului şi creşterea lungimii tubului polinic. Individual sau ca parte a proteinelor, aminoacizii din compoziţia Terra-Sorb Complex,  îndeplinesc diferite funcții fiziologice în metabolismul plantelor (stimulează dezvoltarea rădăcinilor, deschiderea stomatelor și permeabilitatea membranelor celulare, sunt precursori ai hormonilor, acizilor nucleici și ai altor compuși organici importanți, cum ar fi clorofila și polifenolii, joacă un rol semnificativ în osmoreglare, unii dintre ei fiind capabili să formeze complexe cu nutrienții). Aplicarea L-aminoacizilor, în condiții de stres abiotic (de exemplu, frig, secetă, temperaturi ridicate, etc.) este benefică și îmbunătățește recuperarea și performanța plantelor tratate. Terra-Sorb Complex poate fi aplicat împreună cu tratamentele nutriţionale şi fitosanitare standard, îmbunătăţind absorbţia şi eficacitatea acestora. Nu se amestecă cu produsele pe baza de cupru, sulf sau uleiuri minerale. La rapiţă, se aplică foliar, primăvara, în timpul formării mugurilor laterali, în doză de 1,5 L/ha şi ajută culturile la reluarea rapidă a vegetaţiei.

AMINOQUELANT Mg i contribuie la îmbunătățirea asimilării magneziului de către plante și la o distribuție mult mai rapidă și mai eficientă a nutrientului, la nivelul frunzelor noi și la nivelul  meristemelor apicale. Aplicarea produsului creşte producția de clorofilă și stimulează fotosinteza plantelor, având ca rezultat plante mai productive și mai sănătoase. Promovează metabolismul carbonului, azotului, fosforului și diverse reacții enzimatice, importante în metabolismul plantelor. La rapiţă, se aplică foliar, primavara, în timpul formării mugurilor laterali. Doza de aplicare este de 2-3 L/ha.

 ATONIK  

ATONIK

tonik influenţează pozitiv majoritatea proceselor vitale din plante, cum ar fi: creşterea suprafeţei de asimilaţie, creşterea conţinutului total de clorofilă şi a intensităţii procesului de fotosinteză, creşterea conţinutului de hormoni vegetali, lignină, proteine, carbohidraţi şi elemente minerale, creşterea activităţii enzimatice, amplificarea mişcării citoplasmatice, etc. Aplicarea produsului Atonik influenţează pozitiv creşterea generativă a plantelor (stimularea fertilitaţii florilor, prin creşterea procentului de grăunciori de polen fertil şi prin alungirea tubului polinic) şi creşterea acumularii de biomasă. La rapiţă, se aplică foliar, în doză de 0,6 L/ha, la apariţia primei inflorescenţe, asociat cu fertilizanţi foliari. Atonik aplicat la tratamentul seminţelor, în doza de 2 L/t, creşte energia germinativă a acestora.

Ferticig START 12-52-5 completează gama de fertilizanţi

FertiCig START

ină poziţionarea fenologică a acestuia, la rapiţă,  atât în toamnă cât şi înainte de fructificare, având în vedere rolul important pe care fosforul îl are în formarea acizilor nucleici şi a unor coenzime şi în accelerarea procesului de fructificare şi formare a seminţelor  şi scurtarea perioadei de maturare a  seminţelor. Doza de aplicare este de 2,5 kg/ha.

FertiCig Microelemente este un îngrăşământ foliar cu azot, magneziu, sulf ş

FertiCig MICROELEMENTE

complexă de macro- și microelemente din acest îngrăşământ foliar contribuie la stimularea creşterii şi dezvoltării plantelor, a sintezei de proteine, acizi nucleici și vitamine, a activității enzimatice şi a procesului de fotosinteză, precum și a transportului şi depunerii substanţelor de rezervă, cu efect direct asupra creşterii cantităţii şi calităţii recoltei. Doza recomandată este de 2,5 L/ha

AMINOQUELANT Zn/Mn este un produs pe bază de L-α-aminoacizi, obţinuti prin hidroliză enzimatică, zinc şi mangan.

AMINOQUELANT Zn/Mn

ntă a acestora, la nivelul frunzelor noi și la nivelul  meristemelor apicale. Aplicarea produsului stimulează absorbţia potasiului din sol, influenţează pozitiv asimilarea azotului nitric şi amoniacal, având un rol important în procesul de fotosinteză şi în activitatea numeroaselor enzime. Totodată, se stimulează fotoproducerea de oxigen în cloroplaste. Se stimulează biosinteza şi funcţionarea clorofilei. La o creştere a conţinutului de Mn din plante, are loc o micşorare a conţinutului de auxine şi heteroauxine, ceea ce înseamnă stimularea creşterilor laterale, mai multe flori şi fructe pe planta şi rădăcini mai dezvoltate. La rapiţă, se poate aplica foliar, la apariţia primei inflorescenţe, împreună cu un fertilizant foliar. Doza de aplicare este de 2-3 L/ha.

Nu-Film P este un adjuvant pe bază de răşini de pin, cu rol în creşterea eficacităţii tratamentelor fitosanitare şi a fertilizărilor foliare. Produsul asigură disp

NU-FILM P

cu fertilizanţii foliari/produsele de protecţie fitosanitară, în doză de 0,3 L/ha.

Nu-Film 17 acţionează ca adjuvant şi ca agent de dispersie a soluţiei de tratat. După aplicare pe plante, Nu-Film 17 polimerizează la contactul cu aerul şi radiaţia solară, form

NU-FILM 17

e controlată a acestora. Produsul prelungeşte durata de activitate a pesticidului şi/sau îngrăşămintelor foliare, inclusiv în condiţii de precipitaţii care pot cădea imediat după aplicarea tratamentelor. Doza de aplicare este de 0,7 L/ha.

Interested In This Service? Make An Appointment