Şoseaua Odăi, Nr. 341-345, Bucuresti
Luni-Vineri: 08:30 - 17:00

Rolul elementelor nutritive in ciclul de dezvoltare al plantelor 

ELEMENT NUTRITIVROLURI IN PLANTA
Acizii humici
(regăsiți în Blackjak)
- Datorita capacității lor ridicate de adsorbție si schimb de ioni aflați in sol, acizii huminici intră in combinație cu partea minerală a solului, reprezentată de ionii de Ca, K, Al, Mg, Na, Fe, care sunt apoi eliberați treptat, in forme accesibile plantelor, pentru asimilarea rapidă si utilizarea sporită a acestora de către plante
- Humina formează cu mineralele argiloase din sol compuși foarte stabili care influențează pozitiv structura soluluistimulează dezvoltarea rapida a sistemului radicular si îl protejează contra acțiunii sărurilor din solurile alcaline si sărăturoase, reducerea compactării solului, infiltrarea apei in sol și, implicit, reducerea pierderilor apei de irigație
Polifenolii
(regăsiți în Atonik)
- prin compoziția lor chimică, acționează ca niște endotoxine și contribuie la autoapărarea plantei împotriva bolilor cauzate de bacterii, fungi, viruși și a atacului daunatorilor (prin gust/miros)
- rol împotriva acțiunii radicalilor liberi sau a stresului oxidativ survenit in timpul proceselor normale de metabolism (inclusiv biosinteza produșilor de fotosinteză) asociate cu producerea de specii de oxigen reactiv în țesuturile plantelor, care contribuie la distrugerea membranelor celulare
- rol in protejarea clorofilei, pigmentul verde din frunze (prin absorbția razelor ultraviolete)
Aminoacizii
(regăsiți în Terra-Sorb Foliar)
-formarea și asimilarea substanțelor esențiale pentru ciclul de dezvoltare a plantei (proteinele, acizii nucleici, enzimele, clorofila, vitaminele)
-formarea săculeților polenici (antere) și a polenului
-asigură germinarea polenului chiar și in condiții de stres termic (temperaturi coborâte sau ridicate)
-rol in traversarea ionilor absorbiți prin membranele celulare și difuzarea lor prin plasmalema până la cedarea lor in citoplasma, pentru utilizare imediata de către plantă
-rol de tampon, datorita caracterului amfoter (se comporta ca baze in mediu acid și ca acizi in mediu bazic)
Extract de Ascophyllum nodosum (alga, regăsit în Agrocean B, Agrocean 6-5-5) - creșterea ratei de germinare a semințelor prin acțiunea similară giberelinelor (hormoni de creștere) în sinteza substanțelor de rezervă (alfa-amilaza) din embrion
- stimularea morfogenezei (formării) țesutului conducător lemnos
- stimularea alungirii internodurilor
- reducerea stresului oxidativ din celulele plantei și a stresului termic (seceta)
- activarea mecanismelor naturale ale plantei responsabile de rezistenta la agenții patogeni
Azot (N) -rol plastic esențial (intră în componența proteinelor structurale)
- rol metabolic esențial (intră în structura unor compuși ca enzimele, clorofila, vitaminele, hormonii)
-participă în fotosinteză, respirație, creștere, reproducere, fructificare, precum și în biosinteza unor compuși secundari ca alcaloizii și glicosizii
Fosfor (P)

- stimularea dezvoltării sistemului radicular
-rol plastic, intrând in componența nucleoproteinelor (componente structurale ale protoplasmei)
- rol in diviziunea celulară, fructificare, coacere timpurie, și formarea semințelor
- intra in componenta aminoacizilor
- responsabil in înmagazinarea energiei și transportul acesteia in celulă în timpul fotosintezei și respirației, intrând in componența adenozin difosfat (ADN) si adenozintrifosfat (ATP)
-rol in metabolismul glucidelor, intrând in componența fosfolipidelor
Potasiu (K) - controlează închiderea/deschiderea stomatelor reglarea regimului hidric și a transpirației in plantă
- influențează transportul sevei in xilem (vase lemnoase) și al asimilatelor (elemente nutritive și produși de
sinteză ai fotosintezei) de la frunze către zonele de consum
-stimulează formarea și acumularea glucidelor, lipidelor și a proteinelor, diviziunea celulară
- stimulează activitatea enzimelor și biosinteza clorofilei
- rol in precocitatea înfloritului și formării fructelor
- sporește rezistența la stres biotic și abiotic, și rezistența fructelor la condițiile de depozitare și păstrare
Calciu (Ca)- controlează permeabilitatea lichidului din celulele plantei (cu rol in absorbția apei și a elementelor nutritive), diviziunea celulară, formarea lamelei mediane dintre celule (ca pectat de Ca)
- asigură metabolismul regulatorilor de creștere, germinația polenului și a semințelor
- indispensabil în creșterea rădăcinii
-reduce respirația și procesul de maturare a fructelor, favorizând rezistența lor la condițiile de păstrare
Magneziu (Mg)- intensificarea absorbției apei și reducerea transpirației
- intensifică fotosinteza (biosinteza clorofilei și stimularea reacțiilor fotosintetice)
- stimulează formarea și asimilarea glucidelor, proteinelor și acizilor nucleici
- participă în respirație (prin activarea enzimelor specifice),
- participă în reproducere (prin formarea și maturarea gameților)
Fier (Fe)- catalizează biosinteza clorofilei și a pigmenților carotenoizi
- favorizează formarea ultrastructurii cloroplastelor
- stimulează metabolismul N și transportul elementelor nutritive în interiorul celulelor
Cupru (Cu)- rol in fotosinteză și formarea clorofilei
- stimularea proceselor de fructificare (prin menținerea viabilității polenului)
- mărește conținutul de acid ascorbic (vitamina C) al plantelor, ceea ce contribuie la rezistenta sporită la stres
Zinc (Zn)-participă în metabolismul proteic, în sinteza acizilor ribonucleici, a glucidelor, a vitaminelor B, C și P, precum și la formarea clorofilei
-stimularea biosintezei triptofanului (aminoacid precursor al auxinei, hormon cu rol in diferențierea frunzelor, creșterea vegetativa a frunzelor și biosintetizarea aminoacizilor in timpul procesului de înflorire)
- crește rezistența plantelor la îngheț prin mărirea vâscozității protoplasmei (lichidul din interiorul celulelor) și coborârea punctului ei de îngheț, pe baza creșterii conținutului de apă legată
Mangan (Mn)-rol important în reducerea stresului oxidativ din plante prin activarea enzimelor oxidoreducătoare: arginaza, decarboxilaza, peptidazele, hidrolazele
-împreună cu alte elemente (Fe, Cu, Zn) activează în mod indirect procesul de formare a clorofilei, participă în procesul de asimilare a CO2, și de fotosinteză
-ia parte la sinteza aminoacizilor, la metabolismul acizilor organici
-joacă rol în sinteza vitaminei C
-mărește rezistența plantelor la secetă, reducând transpirația
-conferă plantelor rezistență la conținuturi ridicate de săruri solubile, datorită însușirii de antagonism (Ca, Mg, Fe, Cu, Mo) şi a intercondiționării cu alți ioni (NH4+, NO3-, PO43-, K+,SO42-)
Molibden (Mo)- rol in formarea clorofilei, a proteinelor, fosfolipidelor, și a vitaminei C
- intensifică fotosinteza
- stimulează activitatea enzimelor în procesul de respirație
Bor (B)-rol în metabolismul acizilor nucleici (AND,ARN), auxinelor, substanțelor proteice și pectice
-rol în translocarea glucidelor
-influențează favorabil germinarea semințelor și diviziunea celulară
-reglează procesele osmotice și contribuie la menținerea stării de turgescență a celulelor
-rol hotărâtor în procesul de fructificare (diviziunea organelor florale), în sporirea rezistenței la boli și la ger a plantelor

img_divider

Interested In This Service? Make An Appointment